Kategorilerim

Sevdiğim Fotoğraflar

Eğitim

Diğer İçeriklerim (319)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (4)
01 09 2008

5.sınıf Matematik Test soruları

          1-Bütünler iki açıdan biri 108° ise, diğeri kaç derecedir?

   A) 72°       B) 252°                 C) 108°                 D) 55°

2_ Tümler iki açıdan biri 50° ise, diğeri kaç derecedir?

  A) 140°       B) 40°                  C) 320°                  D) 90°

3- Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin 1/8 kadardır. Büyük açı kaç derecedir?

   A) 40°       B) 70°             C)80°                          D) 90°

4- Komşu bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 3 katından 40 fazladır. Büyük açı kaç derecedir?

  A) 320°       B) 80°           C) 180°                      D)280°

5- Eni ile boyunun uzunlukları toplamı 21 cm , farkı 11 cm olan bir dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir?

   A) 42         B) 16             C) 32                          D) 37

6- Bir dikdörtgenin çevresi ile bir karenin çevresi eşittir. Dikdörtgenin uzun kenarı 20 cm, kısa kenarı 10 cm olduğuna göre karenin bir kenarı kaç cm’dir?

A) 60            B)15             C) 20                          D) 40

7- Çevresi 90 cm olan dikdörtgenin uzun kenarı, kısa kenarından 5cm fazladır. Buna göre , dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm’dir?

   A) 20         B) 15             C)25                           D) 10

        8- 800 litrelik bir yağ deposunun 2/5 şi yağ ile doludur. Bu deponun     kalan kısmı 0,16 dal’ lik bir kap ile kaç defada doldurulabilir?

    A) 200      B)250            C) 100                  D) 300

9- 15 fazlasının 2/4  ‘ü 50 olan sayı kaçtır?

   A) 185       B) 200                    C) 100                    D) 85

10-Bir sayıya kendisinin 2/8 i eklenince 1397 elde ediliyor.Bu sayı kaçtır?

   A) 1117,6        B) 279,7            C) 101,6                D) 139,7

11-Ortalamaları 80 olan 5 sayının ¾ ‘ dü kaçtır?

A)300         B) 100                         C) 400                        D) 200

12- 0,6 ml +60 cl+ 50ml=……ml          İşleminin sonucu kaçtır?

   A) 170 ml            B)110,6ml             C) 650,6    ml        D)711 ml

13- Hüriye, 780 cevizi her biri diğerinden 8 fazla olacak şekilde 5 arkadaşına paylaştırıyor. Üçüncü arkadaşına kaç ceviz düşer?

A)140               B) 164              C)180                D)156

 

14-Bir işci bir işi tek başına  24 günde, başka bir işci  aynı işi 48 günde yapıyor. İki işci çalıştıklarında aynı işi kaç günde yaparlar?

A) 16            B) 32               C) 8                        D) 24

15- Bir işi 3 işci 20 günde yapıyor. Aynı işi 5 işci kaç günde yapar?

   A) 20         B)12                C) 15                          D) 25

16-Cebimdeki 4200 liranın , önce ¼ ünü sonra geriye kalanın ½’ünü harcadım. Cebimde kaç lira kaldı?

A) 3100        B) 3150            C)1575            D) 1050


17- Hangi sayının 5 katının 4 fazlası, 63’ün 2/9 una eşittir?

A) 8              B) 6            C) 4                       D) 2

18- m/ 8 Kesrinin  8/32 Kerine denk olabilmesi için ‘’m’’ kaç olmalıdır?

A) 10                  B) 8             C) 6                D) 4

19- Bir üçgenin iç açılarının her biri arasında 2°’lik bir fark olduğuna göre büyük açı kaç derecedir?

   A) 58      B) 64     C) 62                    D) 60

20-         ABABA÷ AB İşleminde bölüm kaç olur?

A) 110    B) 101      C) 1010             D) 1011

21-Mert’in parasının ¼ ile  2/5 şin toplamı 5590000 tl dir. Mert’n parası kaç liradır?

   A) 2190000    B)  6690000   C) 3440000      D) 8600000

22- 2/9 zu 2000 000 tl olan sayının 5/9 zu kaçtır?

  A) 5000 000     B) 6000 000     C) 4000 000      D)3000 000

23- A= 0,12 , B=2/10 olduğuna göre  B-A = ? aşağıdakilerden hangisidir?

   A) 0,10         B) 0,25        C) 2/25         D)1/25

24- Aşağıdaki kesir sayılarından hangisi en büyüktür?

   A) 1/2          B) 3/5              C) 4/9             D) 3/7

25-Çevresi 78 cm olan parelelkenarın uzun kenarının uzunluğu, kısa kenarının uzunluğunun 2 katıdır.Parelel kenarın kısa kenarı kaç santimetredir?

    A) 19,5         B) 17,5     C) 13               D) 15

26- Ölçümü en küçük ve en büyük iki doğal sayı olan iki geniş açının ölçümleri toplamı kaç derecedir?

   A) 280°        B) 270°       C) 190°        D) 91°

27- Barış, yaptığı bir çıkarma işleminde farkın çıkanın 3 katı olduğunu görüyor. Çıkan 750 olduğuna göre Barış’ın yaptığı bu çıkarma işleminde eksilen kaçtır?

   A) 1000           B) 2250     C) 2000         D) 3000

28-36605 sayısındaki 6 rakamının basamak değeri, 5 rakamının sayı değerinin kaç katıdır?

A) 60       B) 100            C) 6                    D) 10

29- Bir yolun 2 kenarına 9 m ara ile toplam 96 ağaç dikilmiştir. Yolun uzunluğu kaç metredir?

   A) 423       B) 433         C) 441              D) 442                       

alıntı

3062
0
0
Yorum Yaz