Kategorilerim

Sevdiğim Fotoğraflar

Eğitim

Diğer İçeriklerim (319)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (4)
11 09 2007

3.sınıf matematik soruları

1.Aşağıdaki ritmik saymalardan hangisi doğrudur?

A) 7,14 ,21 , 28 , ,35 ,42 , 49, 57

B)15 , 22 ,29 , 36 , 43 , 50 ,57 , 64

C)40 , 47 , 54 , 61 , 68 , 76 , 82

D)64 ,71 , 78 , 84 , 90 , 97 , 104

 

2.Aşağıdaki ritmik saymalardan hangisi yanlıştır?

A)93, 83, 73, 63, 53,  43, 33, 23, 13, 3

B)9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99

C)17, 27, 37, 47, 57, 67, 87, 98

D)95, 85, 75, 65, 55, 45, 35, 25, 15, 5

 

3)3, 5, 7, 9,  11, 13, 15,   ?, 19, 21 Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

A) 17         B) 18           C)19 )          D) 20

 

4) 6, 12, 18, 22, 30, 36, 42, 48 Sayı dizisinde hangi sayı yanlış yazılmıştır?

A)  18       B)  22            C)  30         D)  42

 

5)Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

A) 83, 75, 67, 59, 51, 43, 35, 27, 17, 9

B) 99, 91, 83, 75, 67, 59, 51, 43, 35, 27

C) 75, 67, 59, 53, 44, 35, 27, 19, 11, 3

D) 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80

 

6) 6’şar 6’şar saymada   dokuzuncu sırada hangi sayı olur?

A) 48         B)50              C)52        D)  54

 

7)Aşağıdaki hangi sayının okunuşu doğrudur?

A)Üç yüz beş =315          B)Yedi yüz on yedi=707

B)Altı yüz altmış =660    C)Yedi yüz=70

 

8) 4 yüzlük+4 onluk+ 0 birlik çözümlenmiş sayı hangisidir?

A)404          B)400         C)440          D)  44

 

9) 378 sayısında  7 nin sayı değeri kaçtır?

A)7              B)70             C)700         D)77

 

10)498 sayısında 9 un basamak değeri kaçtır?

A)9              B)90              C)900         D)99

 

11) Aşağıdakilerden hangileri tek sayılardır?

A)0, 2, 4 , 6 , 8, 10 ,    B)10, 8, 6, 4, 2, 0

C)8, 0, 4,  6, 2,            D)1, 3, 5, 7, 9

 

12) İki basamaklı sayıların en küçüğü ile en büyüğü hangisidir?

A)99-11        B)10-99       C)11-99        D)99-100

 

 

13) 276 sayısının çözümlenmiş şekli hangisidir?

A) 2birlik+7onluk+6birlik      B)2onluk+6onluk

C)2onluk+6yüzlük       D)2yüzlük+7onluk+6birlik

 

14)  Üç basamaklı sayıların en küçüğü ve en büyüğü hangisidir?

A)90-100     B)100-90     C)100-999    D)10-999

 

15)  Dört yüz on dört sayısının rakamla yazılışı hangisidir?

A)404         B)414           C)424        D)474

 

16) 345 ve 256 sayılarının onlar basamağındaki sayıların basamak değerleri toplamı kaçtır?

A)90           B)900            C)9            D)18

 

17) Oya nın  76 cevizi var. Aslı’nın Oya’nın cevizlerinin 4 katı cevizi var. Aslı’nın kaç cevizi vardır?

A)80           B)72              C)300       D)304

 

18) Kaan’ın 20 kalemi var. Merve’nin Kaan’nın kinin iki katından 5 fazla. Merve’nin kaç kalemi var?

A)40           B)45              C)25          D)15

 

19  )426+319=  Toplamının sonucu kaçtır?

A)745        B)750             C)519        D)754

 

20)  59X 5= Çarpma işleminin sonucu kaçtır?

A)175      B)245               C)295       D)275

 

21)455-346= Çıkarma işleminin sonucu kaçtır?

A)100       B)110              C)109       D)99

 

22) Doğal sayıları yazmak için kullanılan işaretlere ne ad verilir?

A)Harf     B)Rakam         C)İşaret    D)Şekil

 

23)Doğal sayıları yazmak için kullandığımız rakamlar kaç tanedir?

A)13         B)12               C)11           D)10

 

24)7yüzlük+6onluk+0 birlik =Hangi sayıdır?

A)760       B)766              C)706        D)76

 

25)488 sayısının onlar basamağındaki 8 in basamak değeri kaçtır?

A)88        B)40               C)80            D)8

 

26)1 litre sütüm vardı.Yarım litre daha süt aldım ne kadar sütüm oldu?

A)2 L      B)2.5 L           C)1.5L           D)3L

 

27) 250ml+500ml=kaç L eder ?

A)1L      B)0.500L        C)0.250L       D)0.750L

 

 BAŞARILAR

 

1541
0
0
Yorum Yaz